Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
EDL_Logo_642_dus.jpg
I forbindelse med Språkdagen 2014 lyser vi ut en språkdagkonkurranse. Siden det i år er 200 år siden Norge fikk sin første grunnlov, har konkurransen nettopp grunnloven som tema. Gå inn på vår side for Språkdagen og finn mer informasjon om konkurransen og tips/ideer til aktiviteter.
Fotolia_8607259_XS_110.jpg
Brasil, mer enn fotball og samba!
Visste du at 215 millioner har portugisisk som morsmål?
Les mer...
Muntlig_ikon_110.jpg
Lyttetekstar
Utdanningsdirektoratet har tatt avgjerd om at det frå sentralt hald ikkje lenger blir produsert lyttemateriell til bruk ved lokalgjeve munnleg eksamen i engelsk og framandspråk.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Lesing som grunnleggende ferdighet i engelsk og fremmedspråk
Ny publikasjon (nr. 32) fra Fremmedspråksenteret i serien Fokus på språk
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Ledig 50 % stilling som franskrådgivar
Stillinga kan forlengast og stillingsbrøken kan endrast. Stillinga kan òg bli gjort om til fast. Søknadsfrist: 4. august
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
01.07 - Ferieavvikling
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.06.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret