Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
ECML_642_dus.jpg
Overordna tema for prosjektperioden er sambandet mellom språklæring og læring. Vi vil gjerne oppmode deg som er språkdidaktikkforskar, språklærarutdannar eller erfaren språklærar til å sende inn ein søknad.
Utdanning_110.jpg
Nettbasert språkundervisning gir elevene flere muligheter
En mulighet som kan tilføre den enkelte skole mye nye kunnskap, er nettbasert utveksling av lærere.
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Resultat frå nasjonale prøver er klare
Resultat frå nasjonale prøver i ungdomsskulen er no publisert. Korleis gjekk det med engelsken, tru?
Les mer...
Communicare-2014_forside_110.jpg
Nytt nummer av Communicare er ute!
Denne utgåva har ungdomsskulen som hovudtema.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Nye lyttetekstar for yrkesfag (YF) er klare
Framandspråksenteret kan no presentere 19 lyttetekstar for yrkesfag (YF).
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.06.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret