Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Muntlig_ikon_642_dus.jpg
Tipsene i dette heftet er inndelt i kategoriene Lytting og Muntlig produksjon og interaksjon. De foreslåtte øvingene er ment å skulle fungere som instrumenter for å fremme elevenes kommunikative kompetanse.
ECML_110.jpg
Ledige plasser ved workshop i Graz om digital kompetanse i språkopplæring
Er du språklærer eller lærerutdanner? Vil utveksle din erfaring med digital kompetanse i språkundervisning? Bli med på workshop i Graz!
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Lyttetekster
Nye lyttetekster for bl.a. arabisk, kinesisk og engelsk 10. trinn på vår nettside. De knyttes opp mot kompetansemål og har tilhørende ressursark.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Notat 2/2017 er nå ute
Les om elevenes språkvalg for videregående skoleåret 2016/17
Les mer...
universitetsavisa_110.jpg
I framtida kan det bli manko på lærere i ungdomsskolen som kan tysk og fransk
Hadde jeg vært kunnskapsminister, hadde jeg vært urolig, sier Steinar Nybøle
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret