Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Muntlig_ikon_ed.jpg
Utdanningsdirektoratet har tatt avgjerd om at det frå sentralt hald ikkje lenger blir produsert lyttemateriell til bruk ved lokalgjeve munnleg eksamen i engelsk og framandspråk. Materiell som allereie er produsert er overført til Framandspråksenteret. Eit utval av lydfiler frå perioden 2009-2013 ligg tilgjengeleg på heimesidene til Framandspråksenteret frå 1. februar.
aftenposten_logo_110.gif
Bedriftene vil ha tysk, elevane vel spansk
Tyskland er framleis ein av dei viktigaste handelspartnarane til Noreg, men færre og færre nordmenn kan bruke tysk som arbeidsspråk.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Nye master- og doktorgradsoppgåver innan engelsk og framandspråk
Oversikt over master- og doktorgradsoppgåver innan engelsk og framandspråk som har komme i stand ved norske høgskuler og universitet i 2013
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Er du rådgiver på 7. eller 8. trinn?
Fremmedspråksenteret har en egen nettside med informasjon om språkvalg rettet mot elever
Les mer...
Fulbright_Logo_110.jpg
Sjå ein Fulbright Roving Scholar i aksjon!
Sjå filmen med Fulbright Roving Scholar Kathleen Rall då ho besøkte Nordlandet ungdomsskole i Kristiansund.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
08.05 - Skolebesøk
09.05 - Nettverk fransk
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.10.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret