Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
fs_logoikon_642_dus.jpg
Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.
Communicare_2016-forside_110.jpg
Siste nummer av Communicare er nå ute!
Vurdering er et tema som engasjerer og utfordrer, og i dette nummeret retter vi fokus mot vurdering generelt og i språkfagene spesielt.
Les mer...
eventyrkoffert_110.jpg
Hòla barnehage i Oslo er vinner av vår barnehagekonkurranse!
I forbindelse med Språkdagen i september arrangerte vi en konkurranse for barnehager.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Notat 1/2017 er nå ute
Les om elevenes språkvalg skoleåret 2016/17
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Vi må få en fornyet satsing på fremmedspråk i skolen
NTNU presenterte i fjor et dystert syn på situasjonen for fremmedspråkene.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 60 83 00

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret