Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Utdanning_110.jpg
Nettbasert språkundervisning gir elevene flere muligheter
En mulighet som kan tilføre den enkelte skole mye nye kunnskap, er nettbasert utveksling av lærere.
Les mer...
Udir_logo_110.jpg
Resultat frå nasjonale prøver er klare
Resultat frå nasjonale prøver i ungdomsskulen er no publisert. Korleis gjekk det med engelsken, tru?
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Fremmedspråksenteret utvider Kina-samarbeid
Representanter for Bergen Konfutse Institutt og Fremmedspråksenteret har signert en samarbeidsavtale.
Les mer...
Fulbright_Logo_110.jpg
Har du hugsa å booke ein Fulbright Roving Scholar?
Dette er eit gratis tilbod til alle ungdomsskular og vidaregåande skular i heile landet.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.06.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret