Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Toppbilde_barnehage_dus.jpg
Heilskapleg læring handlar om å skape samanhengar på tvers av fagområda i rammeplanen. Noko så enkelt som eit egg kan nyttast til å opne opp ei rik verd av heilskapleg læring. Inspirert? Du finn fleire barnehageressursar på nettsidene til dei nasjonale sentera
fs_logoikon_110.jpg
Veit du kva språk du skal velje?
På nettsida vår sprakval.no finn du gode innspel for å ta eit bevisst val når du skal velje framandspråk
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Flere elever velger fremmedspråk
Senteret har ved årsskiftet avsluttet arbeidet med "Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk" (2009-2014).
Les mer...
SIU_Logo_RGB_250.jpg
Gjør det! Utveksling med Tyskland
Elevar ved Vestby vgs. gjorde det, og angrar ikkje.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Nytt notat frå Framandspråksenteret
Vi ser på studiepoengproduksjonen i ‪fransk‬, ‪‎spansk‬ og ‪‎tysk‬ på universitet og høgskuler i Noreg dei to siste studieåra.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.06.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret