Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Flag_of_Portugal_642_dus.jpg
Framandspråksenteret utnemner årleg ein framandspråkambassadør. Årets vinnar er Portugals ambassadør til Noreg, Clara Nunes dos Santos.
fs_logoikon_110.jpg
Fremtidens skole
Framtidas engelsk- og framandspråkopplæring Les kva tankar Gerard Doetjes og Elin Nesje har om mellom anna globalisering, teknologisk utvikling, tidleg start mm.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Statistikk og analyse
Her finner du tilgjengelig statistikk og tallmateriale for bl.a. språkvalg
Les mer...
Fulbright_Logo_110.jpg
Har du hugsa å booke ein Fulbright Roving Scholar?
Dette er eit gratis tilbod til alle ungdomsskular og vidaregåande skular i heile landet.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Samarbeidsmøte for reiselivslærarar
Vi inviterer deg til samarbeidsmøte på Gardermoen måndag 24. november.
Les mer...
Viktige datoer:
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.06.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret