Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Toppbilde_barnehage_dus.jpg
Heilskapleg læring handlar om å skape samanhengar på tvers av fagområda i rammeplanen. Noko så enkelt som eit egg kan nyttast til å opne opp ei rik verd av heilskapleg læring. Inspirert? Du finn fleire barnehageressursar på nettsidene til dei nasjonale sentera
fs_logoikon_110.jpg
Flere elever velger fremmedspråk
Senteret har ved årsskiftet avsluttet arbeidet med Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk (2009-2014).
Les mer...
ECML_110.jpg
Vil du ta del i eit internasjonalt prosjekt?
Overordna tema for prosjektperioden er sambandet mellom språklæring og læring.
Les mer...
Communicare-2014_forside_110.jpg
Nytt nummer av Communicare er ute!
Denne utgåva har ungdomsskulen som hovudtema.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Nye lyttetekstar for yrkesfag (YF) er klare
Framandspråksenteret kan no presentere 19 lyttetekstar for yrkesfag (YF).
Les mer...
Viktige datoer:
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.06.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret