Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
lusofonia_642_dus.jpg
Framandspråksenteret søkjer ein vidaregåande skule som frå hausten 2017 skal tilby portugisisk som framandspråk nivå I på nett i lag med Nettskulen Vestfold
fs_logoikon_110.jpg
Seneste nummer av Communicare er ute!
Dette nummeret har tidlig språklæring som tema, og språkforskere har bidratt med spennende artikler.
Les mer...
utdanningsforbundet_logo_110.gif
VURDERING AV SKRIVING
I Utdanningsforbundet sitt tidsskrift "Bedre skole" kan du lese ei bokomtale over antologien "Vurdering av skriving".
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Nytt notat ute!
Nytt notat om fremmedspråkopplæring for elever med dysleksi.
Les mer...
PORTUGISISK_I_VERDEN_endelig_110.jpg
Nytt hefte i serien Fokus på språk
I dette heftet får du en liten smak på alt du kan oppleve hvis du lærer portugisisk: et vakkert språk, en fascinerende historie og et fantastisk kulturelt mangfold.
Les mer...
Viktige datoer:
Møt oss:
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret