Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Flag_of_Germany_642_dus.jpg
Fremmedspråksenteret arrangerer som en del av regjeringens Tyskland-satsing en konferanse 16. november 2016. MÅLGRUPPEN er i første rekke tysklærere, rådgivere og andre som jobber med rekruttering til tyskfaget i ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning. Elever og studenter er også velkomne til å melde seg på.
fs_logoikon_110.jpg
Senteret får nye telefonnumre
Fra 20. oktober har alle ansatte ved senteret nye telefonnumre!
Les mer...
EDL_Logo_110.jpg
Vellykket Språkdagkonferanse!
Senteret takker alle som bidro til en flott språkdagfeiring! Presentasjoner fra konferansen ligger nå ute.
Les mer...
fs_logoikon_110.jpg
Stilling ledig innen fransk
Har DU lyst til å jobbe med oss på Fremmedspråksenteret? Har du fransk og lærererfaring? Grip sjansen - søk nå!
Les mer...
utdanningsforbundet_logo_110.gif
Yrkesretting av engelskeksamen?
Det er felles engelskeksamen i videregående på tross av yrkesretting
Les mer...
Kontaktinfo:

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST   Andre nasjonale sentra


Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 23.09.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret