Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret

Tidsskriftet vil fra 2013 komme ut en gang i året. Det vil fra 2014 være kostnadsfritt å abonnere på tidsskriftet. 

Tidligere utgivelser kan bestilles kostnadsfritt.

Ønsker man, kan man bestille den praktiske samleboksen (bilde).

Tidsskrift bestilles ved å fylle inn skjema HER

Communicare-2014_forside_150.jpg
Communicare 2014
Hovedtema: Ungdomsskolen
Last ned innstikket
(A3-format)
Oppgaveark til innstikket:
Ark 1 (grammatikk)
Ark 2 (geografi)
Ark 3 (mat)
Ark 4 (symboler)
 

Communicare 2013
Hovedtema: FYR
 


Communicare Nr.2/2012
Hovedtema: Kommunikasjon
Last ned innstikket
(A3-format)
Innholdsoversikt

 


Communicare Nr.1/2012
Hovedtema: Språklæring
Last ned innstikket "Invester tid i ord"
(A3-format)
Innholdsoversikt

 
 
Communicare Nr.1/2011
Hovedtema: Språk og kulturforståelse
Last ned innstikket "Kulturelle innfallsvinkler"
(A3-format)
 





Viktige datoer:
Møt oss:
12.10 - FYR-skolering
29.10 - FYR-samling

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.02.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret