Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

ANSATTE

 

  Steinar Nybøle - leder (100%)

Arbeidsområder: Faglig og administrativt ansvar for senteret
Bakgrunn: Cand.philol. fra universitetet i Oslo, dr.phil. fra universitetet i Kiel. 20 års erfaring innen lærerutdanning. Diverse lederverv i høgre utdanning.
Formidlings- og publikasjonsliste


Tlf: 69215832
Mobil: 45407578

EPOST
  Gerard Doetjes - seniorrådgiver (100%)

Arbeidsområder: Leder for Seksjon for fremmedspråk. Koordinering av senterets FoU-aktiviteter, kartlegging av elevens valg av språkfag, redaksjon Fokus på språk og Acta Didactica Norge.
Bakgrunn: Studier i nordiske språk og anvendt språkvitenskap ved Rijksuniversiteit Groningen (MA), har disputert ved Universität Hamburg med en avhandling om interskandinavisk språkforståelse.

Tlf: 69215836
Mobil: 41334419

EPOST
  Karin Dahlberg Pettersen - seniorrådgiver (100%)

Arbeidsområder: Leder for Seksjon for engelsk. Nasjonalt nettverk for engelsk og andre fremmedspråk, prosjektleder FYR engelsk, Communicare, fagdidaktikk, pedagogisk bruk av IKT.
Bakgrunn: Cand.philol. engelsk hovedfag, grunnfag norsk, allmennlærerutdanning, videreutdanning innen IKT og ledelse. Undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole og høyskole.

Tlf: 69215835
Mobil: 48064935

EPOST
 

Berit H. Blå - seniorrådgiver (80 %)

Arbeidsområder: Tysk, vurdering, grunnleggende ferdigheter og Den europeiske språkpermen.
Bakgrunn: Cand.philol. tysk fra UIB, norsk grunnfag og lingvistikk delfag. Undervisningserfaring fra videregående skole og høgskole.

Kontortid: mandag, onsdag og fredag
Tlf: 69215845
Mobil: 90695230

EPOST

  Tina Buckholm - konsulent (100%)

Arbeidsområder: Webmaster, utadrettet virksomhet.
Bakgrunn: Bachelor med fordypning i tysk, fransk og IT fra HiØ .

Tlf: 69215830

EPOST
  Renate Evjenth - rådgiver (100%)

Arbeidsområder: Engelsk og fremmedspråk i barnehagen, engelsk 1-10, valgfag på ungdomstrinnet, Nasjonalt nettverk for engelsk og andre fremmedspråk, The Fulbright Roving Scholar Program.
Bakgrunn: Cand.philol. engelsk, mellomfag norsk, grunnfag tysk, allmennlærerutdanning. Undervisningserfaring fra grunnskole – hovedsakelig ungdomstrinnet.


Tlf: 69215847
Mobil: 90130039


EPOST
Katrine_142.jpg   Katrine K. Kolstad - førstekonsulent (60 %)

Arbeidsområder: Engelsk i barnehagen, utvikling av pedagogiske støtteressurser for barnehageansatte.
Bakgrunn: Førskolelærerutdanning fra HiØ, pedagogikk grunnfag NTNU. 20 års erfaring fra barnehage.

Kontortid: Mandag, onsdag og torsdag.
Tlf
: 69215846

EPOST
  Elena Kristian- rådgiver (20%)

Arbeidsområder: Russisk
Bakgrunn: Cand.mag. – grad i filologi (russisk språk og litteratur, engelsk, språkvitenskap). Videreutdanning innen pedagogisk ledelse og veiledning, IKT. Undervisningserfaring fra grunn- og videregående skole. Medlem av fagnemnda i fremmedspråk.

Kontortid: Tirsdag
Tlf
: 69215846
Mobil: 93070894

EPOST
  Svein Anders Kvellestad - rådgiver (100%)

Arbeidsområder: FYR
Bakgrunn: Cand. Phil med fagene engelsk, norsk og religion. Erfaring som journalist i tillegg til jobb som medialærer ved Sagavoll Folkehøgskole. Har jobbet mange  år i videregående skole. Erfaring fra nettverksarbeid og arbeid i eksamensnemda for engelsk.

Tlf: 69215834

EPOST
  Natali Seguì Schimpke- rådgiver (60%)

Arbeidsområder: Spansk og FoU
Bakgrunn: Studier i spansk og tysk filologi ved Universitetet i Valencia (UV). Doktorgradsfag i fremmedspråk og didaktikk ved Universidad Politécnica i Valencia (UPV).
Undervisningserfaring fra private språkskoler, universitet og høgskole.

Kontortid: mandag, onsdag og fredag
Tlf: 69215848 

EPOST
Solena_142.jpg   Solena Pradayrol - rådgiver (50%)

Arbeidsområder: Fransk
Bakgrunn: Studier i fransk, engelsk, kroppsøving og mat og helse. Undervisningserfaring fra ungdomsskole.

Tlf: 69215841
Mobil: 91893052

EPOST
  Erna Vatvedt - økonomimedarbeider (40%)

Arbeidsområder: økonomi- og sekretæroppgaver

Kontortid: tirsdag - fredag
Tlf: 69215843

EPOST
  Eskil Olaf Vestre - rådgiver (50%)

Arbeidsoppgaver: Japansk, FoU, læringsressurser, motivasjon og rekruttering til fremmedspråkundervisningen

Bakgrunn: Mastergrad i Øst-Asiastudier fra Universitetet i Oslo og totalt to år med studieopphold i Japan. Japansklærer på Oslo Handelsgymnasium i flere år, og erfaring med tolk- og oversettelsesarbeid mellom norsk, japansk, tysk og engelsk samt arbeid med markedsføring og journalistikk.

Kontortid: mandag og fredag
Tlf: 69215851

EPOST
  Berit Grønn - rådgiver (20%)
(Permisjon 1.1.2015-31.12.2015)

Arbeidsområder: Spansk
Bakgrunn: Hovedfag i spansk, UiO. Historie, italiensk, latin og PPU, UiO. Konsulent for lærebøker i spansk. Undervisningserfaring fra videregående skole, høgskole og universitet.

Tlf
: 69215258
Mobil
: 97717752


EPOST
  Britt W. Svenhard - rådgiver (60 %)
(Permisjon 1.8.2012-31.12.2015)

Arbeidsområder: CLIL, engelsk og barnehage
Bakgrunn: Cand.philol. m/engelsk hovedfag (UiO/University of York), tysk grunnfag og historie grunnfag (UiB). PPU fra ILS med spesialkompetanse innen CLIL. Undervisningserfaring fra videregående skole og høgskole.

Tlf: 69215834

EPOST


Foto: Fotograf Trollbu / Tina Buckholm - Fremmedspråksenteret

Viktige datoer:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret