Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

ANSATTE

 

  Steinar Nybøle - leder (100 %)

Arbeidsområder: Faglig og administrativt ansvar for senteret
Bakgrunn: Cand.philol. fra universitetet i Oslo, dr.phil. fra universitetet i Kiel. 20 års erfaring innen lærerutdanning. Diverse lederverv i høgre utdanning.
Formidlings- og publikasjonsliste


Tlf: 69215832 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608221
Mobil: 45407578

EPOST
  Karin Dahlberg Pettersen - seniorrådgiver (100 %)

Arbeidsområder: Leder for Seksjon for engelsk. Nasjonalt nettverk for engelsk og andre fremmedspråk, prosjektleder FYR engelsk, Communicare, fagdidaktikk, pedagogisk bruk av IKT.
Bakgrunn: Cand.philol. engelsk hovedfag, grunnfag norsk, allmennlærerutdanning, videreutdanning innen IKT og ledelse. Undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole og høyskole.

Tlf: 69215835 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608222
Mobil: 48064935
EPOST
 

Berit H. Blå - seniorrådgiver (80 %)

Arbeidsområder: Leder for Seksjon for fremmedspråk. Tysk, vurdering, grunnleggende ferdigheter og Den europeiske språkpermen.
Bakgrunn: Cand.philol. tysk fra UIB, norsk grunnfag og lingvistikk delfag. Undervisningserfaring fra videregående skole og høgskole.

Tlf: 69215845 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608216
Mobil: 90695230
EPOST

  Tina Buckholm - konsulent (100 %)

Arbeidsområder: Webmaster, utadrettet virksomhet.
Bakgrunn: Bachelor med fordypning i tysk, fransk og IT fra HiØ .

Tlf: 69215830 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608217
EPOST
  Renate Evjenth - rådgiver (100 %)

Arbeidsområder: Engelsk og fremmedspråk i barnehagen, engelsk 1-10, valgfag på ungdomstrinnet, Nasjonalt nettverk for engelsk og andre fremmedspråk, The Fulbright Roving Scholar Program.
Bakgrunn: Cand.philol. engelsk, mellomfag norsk, grunnfag tysk, allmennlærerutdanning. Undervisningserfaring fra grunnskole – hovedsakelig ungdomstrinnet.

Tlf: 69215847 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608218
Mobil: 90130039

EPOST
  Elena Kristian- rådgiver (20 %)

Arbeidsområder: Russisk
Bakgrunn: Master i utdanningsledelse fra UiO. Cand.philol. (russisk språk og litteratur, engelsk, språkvitenskap). Videreutdanning innen pedagogisk ledelse og veiledning, IKT. Undervisningserfaring fra grunn- og videregående skole. Medlem av fagnemnda i fremmedspråk.

Kontortid: Mandag
Tlf
: 69215846 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608219
Mobil: 93070894
EPOST
  Svein Anders Kvellestad - rådgiver (100 %)

Arbeidsområder: FYR
Bakgrunn: Cand. Phil med fagene engelsk, norsk og religion. Erfaring som journalist i tillegg til jobb som medialærer ved Sagavoll Folkehøgskole. Har jobbet mange  år i videregående skole. Erfaring fra nettverksarbeid og arbeid i eksamensnemda for engelsk.

Tlf: 69215834 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608220
EPOST
  Natali Seguì Schimpke- rådgiver (30 %)

Arbeidsområder: Spansk og FoU
Bakgrunn: Studier i spansk og tysk filologi ved Universitetet i Valencia (UV). Doktorgradsfag i fremmedspråk og didaktikk ved Universidad Politécnica i Valencia (UPV).
Undervisningserfaring fra private språkskoler, universitet og høgskole.

Kontortid: mandag, onsdag og fredag
Tlf: 69215848 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608225
EPOST
Solena_142.jpg   Solena Pradayrol - rådgiver (i fødselspermisjon)

Arbeidsområder: Fransk
Bakgrunn: Studier i fransk, engelsk, kroppsøving og mat og helse. Undervisningserfaring fra ungdomsskole.

Tlf: 69215841 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608223
Mobil: 91893052
EPOST
  Erna Vatvedt - økonomimedarbeider (40 %)

Arbeidsområder: Økonomi- og sekretæroppgaver

Kontortid: tirsdag - fredag
Tlf: 69215843 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608388
EPOST
Oeksenvaag_oeystein_142.jpg   Øystein N. Øksenvåg - rådgiver (50 %)

Arbeidsområder: Øst-asiatiske språk og språkvalg

Bakgrunn: East Asian Studies fra UiO med fordypning i kinesisk språk. Har undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående.

Kontortid: mandag - onsdag - fredag
Tlf: 69215851 Nytt nummer f.o.m. 20.10.16: 69608394
Mobil: 97179538
EPOST
  Berit Grønn - rådgiver (20%)
(Permisjon 1.1.2015-31.12.2016)

Arbeidsområder: Spansk
Bakgrunn: Hovedfag i spansk, UiO. Historie, italiensk, latin og PPU, UiO. Konsulent for lærebøker i spansk. Undervisningserfaring fra videregående skole, høgskole og universitet.

Tlf
: 69215258
Mobil
: 97717752
EPOST

Foto: Fotograf Trollbu

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.11.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret