Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 1 September 2014 Til 7 September 2014
01.September.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen02.September.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen03.September.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen04.September.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen05.September.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen06.September.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen07.September.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagenKontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret