Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 1 Mai 2017 Til 7 Mai 2017
01.Mai.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen02.Mai.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen03.Mai.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen04.Mai.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen05.Mai.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen06.Mai.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen07.Mai.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret