Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 23 November 2015 Til 29 November 2015
23.November.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen24.November.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen25.November.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen26.November.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen27.November.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen28.November.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen29.November.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret