Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 28 Juli 2014 Til 3 August 2014
28.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 29.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 30.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 31.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 01.August.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 02.August.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 03.August.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm Viktige datoer:
Møt oss:
01.07 - Ferieavvikling

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret