Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 26 September 2016 Til 2 Oktober 2016
26.September.2016  
09:00-16:00 Språkdagkonferanse 2016

Sted: Halden   
Innlagt av: Tina Buckholm 27.September.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen28.September.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen29.September.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen30.September.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen01.Oktober.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen02.Oktober.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret