Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 5 Oktober 2015 Til 11 Oktober 2015
05.Oktober.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen06.Oktober.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen07.Oktober.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen08.Oktober.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen09.Oktober.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen10.Oktober.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen11.Oktober.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:
12.10 - FYR-skolering
29.10 - FYR-samling

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret