Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 14 April 2014 Til 20 April 2014
14.April.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen15.April.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen16.April.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen17.April.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen18.April.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen19.April.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen20.April.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret