Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 21 August 2017 Til 27 August 2017
21.August.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen22.August.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen23.August.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen24.August.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen25.August.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen26.August.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen27.August.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret