Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 30 Mars 2015 Til 5 April 2015
30.Mars.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen31.Mars.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen01.April.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen02.April.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen03.April.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen04.April.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen05.April.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret