Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 21 Juli 2014 Til 27 Juli 2014
21.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 22.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 23.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 24.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 25.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 26.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm 27.Juli.2014  
08:00-08:00 Ferieavvikling

Sted: Halden  
Innlagt av: Tina Buckholm Viktige datoer:
Møt oss:
01.07 - Ferieavvikling

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret