Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 16 Januar 2017 Til 22 Januar 2017
16.Januar.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen17.Januar.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen18.Januar.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen19.Januar.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen20.Januar.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen21.Januar.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagen22.Januar.2017  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret