Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 20 Oktober 2014 Til 26 Oktober 2014
20.Oktober.2014  
09:00-17:00 Kurs i muntlige ferdigheter

Sted: Kongsvinger  
Innlagt av: Tina Buckholm 
09:00-17:00 Dysleksikonferanse

Sted: Sandefjord  
Innlagt av: Tina Buckholm 21.Oktober.2014  
09:00-17:00 Dysleksikonferanse

Sted: Sandefjord  
Innlagt av: Tina Buckholm 22.Oktober.2014  
09:00-16:00 Møte i Utdanningsdirektoratet

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 23.Oktober.2014  
09:00-16:00 Møte i Utdanningsdirektoratet

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 
12:00-15:00 Acta Didactica - lansering

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 24.Oktober.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen25.Oktober.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen26.Oktober.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagenKontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret