Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 24 November 2014 Til 30 November 2014
24.November.2014  
09:30-15:00 Samarbeidsmøte

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 25.November.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen26.November.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen27.November.2014  
08:00-15:00 Metodisk kurs - Nord-Trøndelag

Sted: Steinkjer vgs.  
Innlagt av: Tina Buckholm 28.November.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen29.November.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagen30.November.2014  
Ingen aktiviteter for denne dagenKontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret