Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 17 Oktober 2016 Til 23 Oktober 2016
17.Oktober.2016  
09:00-15:00 FYR-skolering

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 18.Oktober.2016  
09:00-15:00 FYR-skolering

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 19.Oktober.2016  
09:00-15:00 FYR-skolering

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 20.Oktober.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen21.Oktober.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen22.Oktober.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagen23.Oktober.2016  
Ingen aktiviteter for denne dagenKontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret