Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 27 April 2015 Til 3 Mai 2015
27.April.2015  
09:00-14:00 Møte med Utdanningsdirektoratet

Sted: Oslo  
Innlagt av: Tina Buckholm 28.April.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen29.April.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen30.April.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen01.Mai.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen02.Mai.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagen03.Mai.2015  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 21 58 30      Fax: 69 21 58 31

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret