Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


 

Tips og opplegg til engelsk- og fremmedspråkundervisningen
Her finner du blant annet undervisningstips og -opplegg for engelsk og fremmedspråk nivå I, II og III. Tipsene og oppleggene er forankret i læreplanens kompetansemål og tenkt som supplement til eksisterende læreverk.
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret