Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Lyttetekstar


Framandspråksenteret har fått overført tidlegare produsert lyttemateriell frå perioden 2002-2013. Vi har laga ressursark for kvar tekst samt knytta dei opp mot kompetansemåla i læreplanane for engelsk og framandspråk slik at dei kan nyttast i undervisninga og i førebuing til lokalgjeve munnleg eksamen. Vi er i ferd med å produsere nye lyttetekstar til engelsk yrkesfag, arabisk, kinesisk og russisk.

Lyttetekstane er tilgjengeleg for nedlasting eller avspeling i menyen til venstre.  

Nokre lyttetekstar er transkriberte for høyrselshemma. Desse er merka med "TR". Lærarar kan ta kontakt med oss for å få tilsendt desse tekstane. (info@fremmedspraksenteret.no

Lærarane har òg moglegheit til å lage eigne lyttetekstar. For dei som treng hjelp til å lage eller redigere lyttetekstar, viser vi til IKT-rettleiinga vår, spesielt avsnitta om lydfiler

 

Presisering frå Utdanningsdirektoratet: 

Tidligere var det en vanlig lokal ordning å gi elevene en lyttetekst 30 minutter før selve eksamenen startet. Lytteteksten kunne enten brukes alene eller gis i tillegg til en lengre forberedelsesdel (for eksempel 48 timer).

Med endring i reglene for muntlig eksamen fra våren 2014 skal alle elever få tema/problemstilling 24 timer før selve eksamen. Skolene velger selv om de vil bruke lyttetekster/lyttemateriell til muntlig eksamen. Disse kan være en del av forberedelsesmaterialet (som elevene får 24 timer før eksamen) og/eller inngå i selve eksamen (som varer inntil 30 minutter, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-29 og 3-30). De kan ikke gis 30 minutter før eksamen. LES MEIR 
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 19.03.2015 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret