Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Lyttetekster Spansk Nivå I


Trykk på den lytteteksten du ønsker å lytte til, og avspilleren starter automatisk.
Trykk PLAY, og du vil starte lyttetekst nr. 1 på listen.

Lyttetekstar merka med TR er transkriberte for høyrselshemma. Lærarar kan ta kontakt med oss for å få tilgang til desse tekstane. (info@fremmedspraksenteret.no)

Pause:

Spor
Tittel
Last ned
Tilhørende filer
Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 11.11.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret