Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Lærerutveksling

Fra:  21. Mars 2017 08:00  
Til:  24. Mars 2017 15:00
Sted:  Pécs, Ungarn
 
 

Fremmedspråksenteret deltar på lærerutveksling ved Universitetet i Pécs i samarbeid med avdeling ØSS ved Høgskolen i Østfold.

Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen representerer senteret.

 

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret