Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Franskkurs

Fra:  12. April 2013 08:00  
Til:  12. April 2013 16:00
Sted:  Molde
 
 

Utdanningsforbundet arrangerer i samarbeid med Fransklærerforeningen franskkurs for fransklærere i ungdomsskolen og videregående skole

Tid og sted: 12. april kl. 09.00 – 15.00 Hotel Alexandra, Molde

Pris: kr 1000,-, student kr 600,-

Målgruppe: Fransklærere i ungdomsskolen og videregående skole

Påmeldingsfrist: 14. mars

LES MER

Viktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 07.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret