Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 4. Informasjon om valg av fremmedspråk


Fremmedspråk for framtiden - dagsseminar for rådgivere
Fremmedspråksenteret arrangerte 16.11.12 et dagsseminar om valg av fremmedspråk. Målgruppen for seminaret var rådgivere i ungdomsskolen og videregående opplæring. Seminaret fant sted på Thon Hotel Opera i Oslo.

Program
Presentasjon Fremmedspråksenteret
Presentasjon Are Turmo, NHO

Informasjon om valg av fremmedspråk
Elevene på 7./8. trinn får informasjon om valg av fremmedspråk på ungdomsskolen, og elevene på 10. trinn får informasjon om valg av fremmedspråk som fellesfag på videregående skole. Det legges vekt på hvilke konsekvenser det å velge bort fremmedspråk på ungdomsskolen får for elevens valgmuligheter på videregående trinn. Informasjonen til elever på 10. trinn tar hensyn til om eleven har eller ikke har hatt fremmedspråk fra 8. trinn. I tillegg til elevene er også ansatte i skolen (som rektorer, rådgivere, lærere) og foresatte målgrupper for dette tiltaket (se også tiltak 8).

Publikasjoner
Vi har laget egne informasjonsbrosjyrer for elever og rådgivere om valg av fremmedspråk på ungdomsskolen samt i videregående skole. Brosjyrene er tilgjengelige på bokmål og nynorsk og kan lastes ned HER. I tillegg har vi laget en PowerPoint-presentasjon som kan brukes av videregående skoler for å informere om valg av fremmedspråk fellesfag. Vi sender også ut plakater, postkort m.m. Presentasjonen kan lastes ned HER.

Vi har også publisert et eget infohefte om språkvalg. Publikasjonen omfatter bl.a. en rekke varierte "oppskrifter" på rekrutteringsaksjoner for språkfag. Heftet kan lastes ned HER.

Vi har tidligere utgitt heftene Engelsk i verden, Fransk i verden, Russisk i verden, Spansk i verden og Tysk i verden i serien Fokus på språk. Disse heftene er nå revidert og utgitt på nytt. I tillegg publiserte vi vinteren 2009-10 hefter om arabisk, latin og gresk, samt kinesisk. Det nyeste tilskuddet til serien er et hefte om italiensk, som kom vinteren 2011. En oversikt over alle disse heftene finner du HER.

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 19.11.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret