Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 8. Informasjon om valg av programfag


Fremmedspråk for framtiden - dagsseminar for rådgivere
Fremmedspråksenteret arrangerte 16.11.12 et dagsseminar om valg av fremmedspråk. Målgruppen for seminaret var rådgivere i ungdomsskolen og videregående opplæring. Seminaret fant sted på Thon Hotel Opera i Oslo.

Program
Presentasjon Fremmedspråksenteret
Presentasjon Are Turmo, NHO

Informasjon om valg av programfag fremmedspråk
Elever på 10. trinn og elever på Vg1 og Vg2 som har valgt relevante utdanningsprogram / programområder, får målrettet informasjon om mulighetene de har når det gjelder valg av programfag fremmedspråk (se også tiltak 4).

Vi ønsker å ta i bruk forskjellige kanaler (som brosjyrer og nettsider) for å formidle informasjon om programfag fremmedspråk til aktuelle elever. Informasjonen differensieres blant annet med utgangspunkt i følgende faktorer:
-skolens tilbud
-trinnet eleven befinner seg på (10. trinn, Vg1, Vg2)
-elevens fagvalg på ungdomsskolen (fullført eller ikke fullført fremmedspråk, eventuelt tatt deler av fremmedspråk fra videregående)
-elevens valg av utdanningsprogram og programområde (enten programområde for språk, samfunnsfag og økonomi eller programområde for realfag, programområde for formgivningsfag, utdanningsprogram for idrettsfag eller utdanningsprogram for musikk, dans og drama)

Publikasjoner
Vi har laget egne informasjonsbrosjyrer for elever og rådgivere om valg av fremmedspråk på ungdomsskolen samt i videregående skole. Brosjyrene er tilgjengelige på bokmål og nynorsk og kan lastes ned HER. I tillegg har vi laget en PowerPoint-presentasjon som kan brukes av videregående skoler for å informere om valg av fremmedspråk programfag. Presentasjonen kan lastes ned HER. Vi sender også ut plakater, postkort m.m.

Vi har også publisert et eget infohefte om språkvalg. Publikasjonen omfatter bl.a. en rekke varierte "oppskrifter" på rekrutteringsaksjoner for språkfag. Heftet kan lastes ned HER.

Vi har tidligere utgitt heftene Engelsk i verden, Fransk i verden, Russisk i verden, Spansk i verden og Tysk i verden i serien Fokus på språk. Disse heftene er nå revidert og utgitt på nytt. I tillegg publiserte vi vinteren 2009-10 hefter om arabisk, latin og gresk, samt kinesisk. Det nyeste tilskuddet til serien er et hefte om italiensk, som kom vinteren 2011. En oversikt over alle disse heftene finner du HER.

Mer informasjon
Nærmere spesifisert informasjon om valg av programfag innen fremmedspråk, inkl. informasjon om tilleggspoeng, ble publisert i nyhetsbrevet fra september 2010.

Det er flere ungdoms- og videregående skoler som tilbyr andre fremmedspråk enn fransk, russisk, spansk og/eller tysk, og elever kan gå opp i eksamen i en lang rekke fremmedspråk (i alt ca. 70 språk). Så fremt det ikke gis undervisning i faget, skal elevene kun opp til (sentral) skriftlig prøve (mer informasjon om ordningen finnes HER). Vi vil gå nærmere inn på tilbudet i kartleggingen av elevenes valg av fremmedspråk (se tiltak 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 19.11.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret