Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 3. Kartlegging av behovet for etter- og videreutdanning


Fremmedspråksenteret kartlegger behovet for etter- og videreutdanning hos lærere som  underviser i fremmedspråk som programfag.

Læreplanen i fremmedspråk - programfag skiller seg fra læreplanen for fellesfaget på to viktige punkter: a) progresjonen i programfagene er raskere, det vil si ett nivå per skoleår, og b) nivå III tilbys bare som programfag. Utover dette står lærere som underviser i fremmedspråk som programfag overfor den utfordringen at det ofte ikke finnes egne læreverk for programfag. (Det er nylig kommet ut et online læreverk for tysk III).

Fremmedspråksenteret anser det derfor som nødvendig å undersøke om det finnes et konkret behov for etter- og videreutdanning hos lærere og skoler som underviser i/tilbyr fremmedspråk som programfag, og hva dette behovet består i. Vi ønsker å kartlegge behovet før det eventuelt blir aktuelt å søke om midler til å gjennomføre slike kurs.

Tiltak 3 settes i verk i 2011.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret