Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 9. Dokumentere nytteverdien av fremmedspråk


Målet med dette tiltaket er å dokumentere nytteverdien av fremmedspråkkunnskaper i arbeidslivet og i forbindelse med studier i utlandet. Informasjonen spres aktivt blant elever, foresatte og skoleeiere/rådgivere. Grunnlaget for denne dokumentasjonen er blant annet resultater fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført i samarbeid med NHO og forskjellige undersøkelser som ble utført på oppdrag av Fremmedspråksenteret i 2006-2007 og i 2009-2010.

Fremmedspråk viktig i offentlig sektor og næringslivet
Mange elever velger bort fremmedspråk fordi de ikke ser den umiddelbare verdien av å beherske et ekstra fremmedspråk. Det er derfor et viktig ledd i informasjonsarbeidet å vise elevene nytteverdien av gode fremmedspråkkunnskaper i arbeidslivet og i forbindelse med studier.

Glenn Ole Hellekjær fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo publiserte i 2007 i samarbeid med Fremmedspråksenteret en rapport hvor han viser at norsk næringsliv har et stort behov for gode kunnskaper i engelsk og fremmedspråk LAST NED. I 2009-2010 har Hellekjær undersøkt bruk av engelsk og fremmedspråk i statsforvaltningen, og resultatene fra denne undersøkelsen er langt på vei i samsvar med rapporten fra 2007: Departementene trenger ansatte med gode kunnskaper i engelsk og andre fremmedspråk som f. eks. fransk, tysk, russisk og arabisk. Endelig rapport er publisert i Fokus på språk og kan lastes ned HER. En anmeldelse av rapporten er publisert i Acta Didactica 4/1 2010 og kan leses HER.

Ny arbeidsmarkedsmonitor: Fremmedspråk fortsatt sjelden krav istillingsutlysninger
Et nytt notat fra Fremmedspråksenteret viser at arbeidsgivere fortsatt bare unntaksvis etterspør fremmedspråkskompetanse i stillingsutlysninger, selv om behovet tilsynelatende er til stede. Notatet kan lastes ned HER.

Mer informasjon
Vi har en egen side om språkvalg. Siden er rettet mot elever og andre som er opptatt av valg av språkfag i ungdomsskolen og i videregående opplæring. HER kan du gå til siden.

10 tips for success
A successful language strategy can start with small changes. You will see how this can have a big impact. Keep languages in mind in all your actions and you will open up new possibilities. Concrete tips from small businesses that turned languages into success.
LES MER

Seminar om engelsk og fremmedspråk i arbeidslivet 27. september 2010
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Høgskolen i Østfold arrangerte den 27. september 2010 et dagsseminar om engelsk og fremmedspråk i jobbsammenheng. Seminaret ble arrangert i anledning Den europeiske språkdagen og Forskningsdagene.

Les omtale fra NRK Østfold HER

Program/Innlegg (til nedlasting)

1000 Registrering, kaffe

1030 Åpning

1045 Behov for fremmedspråk i næringsliv og offentlig sektor
v/ Glenn Ole Hellekjær, ILS, Universitetet i Oslo

1130 Hva er en god språk-/kommunikasjonsstrategi?
v/ Sigmund Kvam, Høgskolen i Østfold

1215 Lunsj

1315 Fremmedspråk - et verktøy for kokker og servitører 
v/ Agnes Svendsen, Sogn videregående skole

1345 Behov for fremmedspråk i Danmark
v/ Lisbeth Verstraete Hansen, Copenhagen Business School

1430 Behov for fremmedspråk - hva forteller jobbannonser oss?
v/ Eva Thue Vold og Gerard Doetjes, Fremmedspråksenteret

1500 Paneldebatt: Trenger vi fremmedspråk, eller holder det med
engelsk?

1600 Avslutning

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret