Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 12. Økt bruk av IKT i fremmedspråkundervisningen


IKT gir muligheter for kontakt mellom norske elever og elever i målspråksland og mellom elever som lærer samme språk, men som befinner seg på forskjellige skoler - enten i Norge eller i utlandet. Fremmedspråksenteret har i samarbeid med ITU utviklet en digital veiledning for bruk av IKT i engelsk og fremmedspråk. Nettstedet oppdateres jevnlig (LES MER). I tillegg har senteret gitt støtte til et prosjekt som involverer eTwinning og Skype, og til to prosjekter som bruker wiki'er i språkundervisningen. Vi mener at programfagene innen fremmedspråk, særlig på nivå II og III, kan dra stor nytte av økt bruk av IKT-baserte undervisningsopplegg.

Fremmedspråksenteret gir faglig og økonomisk støtte til tre FoU-prosjekter som har til hensikt å prøve ut forskjellige former for pedagogisk bruk av IKT i programfagene på nivå II og III. Skolene hadde et felles prosjektmøte i Stavanger 23. november 2010.

Prosjektene er nå avsluttet

Prosjekt I: Stavanger katedralskole
Stavanger katedralskole har programfaggrupper i fransk, spansk og tysk. Skolen jobber tett sammen med Universitetet i Stavanger i et prosjekt som har som mål å konkretisere læreplanen samt å øke læringsbevisstheten hos eleven. IKT-baserte undervisningsopplegg er en naturlig del av dette prosjektet, og Fremmedspråksenteret støtter denne delen av prosjektet økonomisk. Prosjektets sluttrapport kan leses HER.

Prosjekt II: Digitale Kongsbakken
Kongsbakken vgs. i Tromsø har fått tildelt midler for å utvikle nye metoder for pedagogisk bruk av IKT i programfag innen fremmedspråk. Prosjektets sluttrapport kan leses HER. Les mer om prosjektet på skolens nettside og i lokalavisen iTromsø.no.

Prosjekt III: Asker vgs.
Fremmedspråksenteret har også tildelt midler for utvikling av IKT-baserte undervisningsmetoder til Asker vgs. Prosjektets sluttrapport kan leses HER.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret