Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 18. Programfagpris fremmedspråk


Fremmedspråksenteret har opprettet en programfagpris. Prisen gis årlig til skoler, lærere, elever eller andre som på en inspirerende og nyskapende måte har bidratt til å øke rekrutteringen til programfag innen fremmedspråk.

Programfagpris 2010 går til Tromsø, Sandefjord og Stavanger
I 2010 har vi tre priser: en førstepremie på kr 50 000 i tillegg til to premier på kr 25 000. Førstepremien tildeles Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Kongsbakken får prisen for sitt systematiske og kreative arbeid for fremmedspråkfagene. Skolen har et bredt fagtilbud innen språkfag og en omfattende rekrutteringsstrategi som åpenbart gir resultater LES MER. På delt andreplass innstilles Sandefjord videregående skole LES MER og Stavanger katedralskole LES MER. Begge framstår som aktive pådrivere for fremmedspråkfagene i sin region. Hele begrunnelsen kan du lese i tildelingsbrevet, som kan lastes ned HER.

Programfagpris 2009: Asker vgs.
I 2009 gikk prisen til Asker videregående skole. Skolen har en helhetlig satsing på fremmedspråk og internasjonalisering, og har på en inspirerende og nyskapende måte bidratt til å rekruttere elever til programfag innen fremmedspråk. Prisen er på kr 100 000.

Tildelingsbrevet kan lastes ned HER. Les også artikkel i Budstikka samt informasjon om prisen på skolens egen nettside.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.12.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret