Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 10. Språkspesifikke rekrutteringsaksjoner


Fremmedspråksenteret arrangerer årlig språkspesifikke rekrutteringsaksjoner for tysk, fransk, spansk og russisk. Situasjonen for de enkelte språkfagene er forskjellig. Derfor er det viktig å sette i gang fagspesifikke aksjoner for å øke rekrutteringen til tysk, fransk, spansk og russisk som programfag, i tillegg til å gi generell informasjon om fagvalg og dokumentere nytteverdien av språkkunnskaper for elever (jf. tiltak 4, 8 og 9).

Utlysning av nye rekrutteringsmidler 2012
Vi utlyser nå nye midler til videregående skoler som ønsker å gjennomføre rekrutteringsaksjoner for fremmedspråkfagene skoleåret 2012-13. Målet med aksjonen er å øke antall elever som velger fremmedspråk som programfag på Vg2/Vg3. Det kan søkes om inntil 20 000 kroner. Søknadsskjema finner du HER. Utfylt skjema med vedlagt budsjett sendes til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no innen 21. september. Skolene får svar innen 28. september. HER finner du eksempler på tidligere rekrutteringsaksjoner.

Høst/vinter 2011: Nye midler
Vi har nå utlyst nye midler til videregående skoler som ønsker å gjennomføre rekrutteringsaksjoner for fremmedspråkfagene i løpet av skoleåret 2011/2012. Målet med aksjonen er å øke antall elever som velger fremmedspråk som programfag på Vg2/Vg3.

Det kan søkes om inntil 20 000 kroner. Søknadsskjema finner du HER.

Utfylt skjema med vedlagt budsjett sendes til gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no innen 3. oktober. Skolene får svar innen 17. oktober.

Rekrutteringsaksjoner vår 2010
Vår 2010 tildelte vi midler til sju skoler og én organisasjon:

Det franske kultursenter har fått kr 20 000 i støtte til Frankofonifestivalen, som fant sted fra 2. til 18. mars i Oslo. Midlene ble brukt i forbindelse med festivalens elevkonkurranse, der Ullandhaug skole i Stavanger og Kongsbakken vgs. i Tromsø gikk av med seieren. 18. mars deltok franskelevene på prisutdeling og mottakelse ved Den franske ambassaden i Oslo.

Fremmedspråksenteret har bevilget samme sum til Foss vgs. i Oslo til rekruttering til programfag fremmedspråk - med spesiell vekt på italiensk. Foss vgs. er en av de få skolene i Norge som tilbyr italiensk LES MER.

Greåker vgs. i Sarpsborg fortsetter satsingen på fremmedspråk med aksjoner rettet mot elever på 10. trinn og Vg1. Mer info og brosjyre til nedlasting finner du HER. Se også innslag fra Greåker vgs. om fremmedspråk på NRK Østfold.

Kvadraturen skolesenter har sammen med en rekke andre skoler i Kristiansand tatt initiativ til et oppstartsmøte for spanskelevene. Kick off-møtet fant sted høsten 2010.

Også Sandefjord vgs. fortsetter satsingen på fremmedspråk, blant annet gjennom å arrangere aktiviteter i forbindelse med Den europeiske språkdagen LES MER. Skolen har også fått laget en liten filmsnutt om fremmedspråk. Filmsnutten kan du se HER.

St. Olav vgs. i Rogaland er en aktiv skole innen internasjonalisering og CLIL (bilingval undervisning). Skolen er bl.a. med i vårt CLIL-prosjekt for vgs. (LES MER), og ønsker nå å satse ytterligere på fremmedspråk. Skolens motto: "Åpne dører mot verden".

Ulstein vgs. i Møre og Romsdal har arrangert en informasjonsdag for elever på 10. trinn LES MER.

Også Volda vgs. og Fagerlia vgs. (Ålesund) satser videre på rekruttering av elever til språkfagene gjennom informasjonsmøter for 10. trinn LES MER.

Rekrutteringsaksjoner høst/vinter 2009
Høst/vinter 2009 delte vi ut midler til tolv skoler, én kommune og én organisasjon:

Byåsen vgs. i Trondheim har utviklet informasjonsmateriell til bruk på Åpen dag (for ungdomsskoleelever) og Den europeiske språkdagen (for egne elever). Aktivitetene fortsetter i skoleåret 2010-2011.

Bærum kommune har fått tildelt midler for rekruttering til kinesisk. LES MER.

Greåker vgs. i Sarpsborg har arrangert spanskaften og tysk frokost for å rette oppmerksomheten mot fremmedspråk. Les rapporten HER.

Kongsbakken vgs. i Tromsø fikk støtte til markering av Den europeiske språkdagen. Skolen forbedrer også informasjonen til egne elever og lager infopakker til ungdomsskoler. Elever fra skolen besøker 7. trinns-elever på grunnskoler i Tromsø for å informere om fremmedspråk (LES MER). Skolen deltar også på en Utdanningsmesse. Les rapport fra skolens rekrutteringsprosjekt HER.

Mailand vgs. i Lørenskog fikk støtte til markering av Den europeiske språkdagen, etablering av en filmklubb og en språkutstilling, samt til å hente inn eksterne foredragsholdere for å motivere elevene til å velge fremmedspråk.

Odda vgs. arrangerer språktur til Bergen, der elevene bl.a. skal besøke universitetet og ulike bedrifter. Les rapport HER.

Orkdal vgs. Skolen ønsket å besøke språkmiljøet på NTNU i Trondheim og å invitere bedrifter fra regionen. Les rapport HER.

Oslo katedralskole v/ Knut Skrindo (russisk) utvikler bl.a. et informasjonshefte og en plakat (LAST NED) om russisk.

Porsgrunn vgs. har i dag ikke tilbud om programfag innen fremmedspråk og retter derfor rekrutteringsarbeidet i første omgang til ungdomsskoleelever.

Sandefjord vgs. vil gjerne tilby fransk, italiensk, spansk og tysk som tredjespråk (på nivå I) til elever på Vg2, og har utarbeidet en egen språkbrosjyre (LAST NED) og en plakat (LAST NED). Skolen har også avholdt informasjonsmøter for elevene.

Stavanger katedralskole har programfag fransk, spansk og tysk, og skolen fikk støtte til sitt rekrutteringsarbeid hvor de bl.a. legger stor vekt på internasjonalisering. Midlene ble brukt til å utvikle en brosjyre (LAST NED), og rekrutteringsarbeidet har ført til en klar økning i elevtallene på nivå III (se rapport). Skolen tilbyr fra neste år også programfag arabisk nivå I - se mer HER.

Steinkjer vgs. arrangerte en språkdag for alle elever med innlegg fra bl.a. en tidligere elev, representanter fra næringslivet, utvekslingselever, studenter og en rådgiver fra NAV. LES MER.

Youth for Understanding fikk støtte for å arrangere ungdomsseminaret "Tyskland - i hjertet av Europa. Hvorfor velge tysk?" den 28. november i Oslo LES MER.

Volda vgs. har i samarbeid med Fagerlia vgs. arrangert en informasjonsdag om valg av fremmedspråk for alle Vg1-elever. Dagen fant sted torsdag 17. desember i lokalene til Høgskolen i Ålesund. Skolene inviterte bl.a. representanter fra reiselivsbransjen og fra eksportorientert industri. LES MER.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 30.08.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret