Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Språk


På denne siden finner du informasjon om noen av språkene du har anledning til å velge.


Engelsk/
English
|
|
Fransk/
Français
|
|
Tysk/
Deutsch
|
|
Russisk/
Русский язык
|
|
Spansk/
Español

Kinesisk |
|
Japansk |
|
Arabisk |
|
Latin |
|
Italiensk
Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 21.08.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret