Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk i UH-sektoren


 


    Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk er et nettverk for språkutdannenere innen engelsk og fremmedspråk (også latin) og skal bidra til kompetanseutvikling og informasjonsspredning.

Se meny til venstre for mandat, deltakere, aktiviteter, referat fra seminarer og konferanser, etc.

PÅ KALENDEREN

AKTUELT NÅ - Fremmedspråksenteret markerer den Den europeiske språkdagen med konferansen

Tilpasset opplæring i engelsk- og fremmedspråkundervisingen

Konferanse for  medlemmer i UH-nettverket Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk, språklærere, lærerstudenter og andre interesserte.

Dato: 26. september 2014 kl 08:30 - 15:30
Sted:
Høgskolen i Bergen - Campus Kronstad (nybygget), Inndalsveien 28, Bergen
Arrangør: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Høgskolen i Bergen
Kostnader:  Konferansen er gratis!
Medlemmer av UH-nettverket får dekket inntil 2500,- for reise/overnatting. Andre må dekke overnatting og reise selv.
Påmeldingsfrist: Mandag 8. september 2014. NB! Ønsker du at hotellbestilling skal gå gjennom oss, må du melde deg på innen 24. august (hotellets frist for reservasjon av rommene)!

PÅMELDING HER!

SE DETALJERT PROGRAM MED INFORMASJON OM FORELESERNE HER!

Disse bidrar med foredrag:
Førsteamanuensis Ella Cosmovici Idsøe, UiS: Elever med språktalent i skolen;
Professor Turid Helland, UiB: Dysleksi og flerspråklighet;
Universitetslektor Eva Wennås Brante, Gøteborg Univeristet: Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?;
Bernadette McLean, Helen Arkell Dyslexia Centre, UK: Dysleksi og engelsk med fokus på skriving;
Lektor Susanne Karen Jacobsen, Professionshøjskolen Metropol, København: Samarbeidslæring – for og med alle;
Rådgiver Natali Seguì Schimpke, Fremmedspråksenteret: Tilpasset opplæring i lærebøker i tysk og spansk;
Masterstudent Ingvild Berge, HiB: How does extensive reading affect pupils' motivation for learning English?;
GLU-studenter ved HiB med et leseprosjekt på 6. trinn.

Seminaret er forankret i nettverkets mandatpunkter:

  • Være arena for samarbeid om utvikling av kvaliteten i etter- og videreutdanningstilbudene
  • Drive faglig oppdatering og utvikling på og mellom institusjonene som deltar i nettverket
  • Formidle kunnskap til sektoren om forskning innen engelsk og fremmedspråk

VELKOMMEN TIL FAGLIG MØTE!

Kontaktperson: Karin Dahlberg Pettersen,
karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no

 


KOORDINERING
Leder- og koordineringsansvar for UH-nettverket: 
Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret
Kontakt EMAIL

 

 
Nasjonal fagråd 
for engelsk
Nasjonalt fagråd 
for tysk
Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur
Kontaktpersoner

Communicare

Nordic Journal of Modern Language Methodology

Tyskforum - norsk
tysklærerforening

Den norske
Spansklærerforeningen

Fransklærerforeningen


LÆRERUTDANNINGEN:
Strotingsmelding om lærerutdannningen
Stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen
LES

STORTINGSMELDING OM SPRÅK:
Språk bygger broer

FØLG MED PÅ AKTIVITET I ANDRE NETTVERK
LES MER

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 15.08.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret