Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk i UH-sektoren


 


    Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk er et nettverk for språkutdannenere innen engelsk og fremmedspråk (også latin) og skal bidra til kompetanseutvikling og informasjonsspredning.

Se meny til venstre for mandat, deltakere, aktiviteter, referat fra seminarer og konferanser, etc.

PÅ KALENDEREN

Young Language Learner research network meeting/seminar


Where: Norwegian Study Center - York, England 
When: December 8-9, 2014

The YLL network is a group of researchers within English and other foreign languages, and teacher education for English and foreign language teachers. We have a two-day research meeting/seminar at which current research will be presented.

Brigitte Gregory has been invited as our guest speaker with the talk Art based English language education. Members of the group will present their recent, current or planned research work.

For details of presenters, see the full program

For more information, please contact Rebecca Charboneau, Rebecca.a.charboneau@uis.no.

The seminar is sponsored by Fremmedspråksenteret


 

Tilpasset opplæring i engelsk- og fremmedspråkundervisingen

Konferanse for  medlemmer i UH-nettverket Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk, språklærere, lærerstudenter og andre interesserte.

Konferansen er avholdt.
SE DETALJERT PROGRAM MED MED PRESENTASJONER HER!  

Dato: 26. september 2014 kl 08:30 - 15:30
Sted:
Høgskolen i Bergen - Campus Kronstad (nybygget), Inndalsveien 28, Bergen
Arrangør: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen og Høgskolen i Bergen

Publisert av Karin Dahlberg Pettersen,
karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no


KOORDINERING
Leder- og koordineringsansvar for UH-nettverket: 
Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret
Kontakt EMAIL

 

 
Nasjonal fagråd 
for engelsk
Nasjonalt fagråd 
for tysk
Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur
Kontaktpersoner

Communicare

Nordic Journal of Modern Language Methodology

Tyskforum - norsk
tysklærerforening

Den norske
Spansklærerforeningen

Fransklærerforeningen


LÆRERUTDANNINGEN:
Strotingsmelding om lærerutdannningen
Stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen
LES

STORTINGSMELDING OM SPRÅK:
Språk bygger broer

FØLG MED PÅ AKTIVITET I ANDRE NETTVERK
LES MER

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 13.11.2014 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret