Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk i UH-sektoren


 


    Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk er et nettverk for språkutdannenere innen engelsk og fremmedspråk (også latin) og skal bidra til kompetanseutvikling og informasjonsspredning.

Se meny til venstre for mandat, deltakere, aktiviteter, referat fra seminarer og konferanser, etc.

PÅ KALENDEREN

AKTUELT NÅ:

Det magiske klasserommet - engelsk 1.- 4. trinn

Nettverkseminar for  medlemmer i Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk (UH-sektor) og andre interesserte

Dato: 16. oktober 2013
Sted: Son Spa & Resort (
se nettside for veibeskrivelse, etc.)
Arrangør: Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Kostnader: Gratis (reise etter billigste måte + dagpakke + overnatting tirsdag til onsdag for de med lang reisevei).

Seminaret er forankret i nettverkets mandatpunkt:

  • Være arena for samarbeid om utvikling av kvaliteten i etter- og videreutdanningstilbudene

Fra programmet:

Elena Tkachenko, HiOA: Hva skal vi med engelsk? Gevinsten med tidligstart med engelskopplæring og inkludering av engelsk i barnas språkmiljø (forskning).

Lærere fra Kampen skole og Bekkelaget skole: Erfaringer med bruk av nettbrett i småskolen

Sylvie Dolakova, Czech Republic (workshops):
Storytelling...? Young Learners...? Limited Vocabulary...? Why Not?… og Topic Books – tool to get, keep, store and retrieve knowledge
Mary Ann Ronæs fra Utdanningsdirektoratet vil også presentere den reviderte læreplanen i engelsk.

Fullt program HER!

Påmeldingsskjema HER! Meld deg på snarest  - vi har ledige plasser!

VELKOMMEN TIL FAGLIG MØTE!

Publisert av Karin Dahlberg Pettersen,
Fremmedspråksenteret

 
Training & Consultancy Workshop:
Developing online teaching skills (DOTS) for the 21st century classroom

For medlemmer i Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk (UH-sektor) og språklærere/språklærerstudenter. 

Benytt denne muligheten å lære mer om bruk av IKT i  språkopplæringen med instruktører fra ECML!

Bruk nettsiden til DOTS til aktivitet i egen institusjon: Welcome to the DOTS training kit!

 
Dato: 22. – 23. april 2013 
Sted: Høgskolen i Østfold, Halden
Arrangør: European Centre for Modern Languages (ECML) og Fremmedspråksenteret
Avgift: Ingen. Lunsj begge dager og middag mandag kveld 22. april er gratis.

Overnatting: Konferansedeltagerne får hotellrom dekket dersom det er behov for det, men må selv bestille. Vi har avtale med Park hotell og har reservert rom til kr 1152 pr. døgn. Ring Park hotell på tlf 69211500 for bestilling, oppgi dato for arrangement og referansenummer 12862 for å få tilgang til reserverte rom til angitt pris.

Se flere hoteller i Halden!

Reise: Vi støtter med reiseutgifter inntil kr 2000 mot regning.

Les abstrakt!

Se forslag til program!     

PÅMELDING HER!


Seminaret er forankret i nettverkets mandatpunkter Drive faglig oppdatering og utvikling på og mellom institusjonene som deltar i nettverket og Bidra til praksisnær kompetanseheving.

VELKOMMEN TIL FAGLIG MØTE! 

 


Avsluttet konferanse: English and other foreign languages in school: present trends and future possibilities

Konferansen var for medlemmer i Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk (UH-sektor) og for språklærere i skolen.
Dato: 28. november 2012 Sted: Universitetet i Stavanger
Arrangør: Fremmedspråksenteret og Universitetet i Stavanger
Les mer

 Nettverksseminar for engelsk - og fremmedspråklærere i UH-sektor 25. - 26. juni 2012:

Språkpermene i bruk og videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet

Del 1: Språkpermene i bruk. 25. juni kl 1100 – 1700, for alle språkfag
Del 2: Kompetanse for kvalitet – erfaringsutveksling. 26. juni kl 0900 – 1300, for engelsk
Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo        
Arrangør: Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk - Fremmedspråksenteret 

Program, presentasjoner fra dag 1 og referat fra dag 2 HER


CLIL-seminar. Grand Hotel Oslo, 27. april 2012

Seminaret presenterte noen av resultatene fra Fremmedspråksenterets satsing "CLIL i videregående skole (2009 - 2011)", og forskere knyttet til prosjektet la frem sine funn og ga, med utgangspunkt i metoden og engelskfagene, anbefalinger til lærere og lærerutdannere.

Program for konferansen HER


Nettverkskonferanse for engelsk - og fremmedspråklærere:

Det felles europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering - et godt verktøy for lærere og språklærerutdanningen?

Tid: 21. november 2011, kl 0900 - 1600
Sted: Thon Hotell Opera, Oslo (ligger 100 m fra Oslo S)
Arrangør: Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk - Fremmedspråksenteret

Program og presentasjoner fra konferansen ligger HER


Nettverkskonferanse: Lesing som grunnleggende ferdighet - i engelsk og fremmedspråk 11. oktober 2011

Sted: Rica Hell Hotell, Værnes flyplass, Trondheim
Arrangør: Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk - Fremmedspråksenteret

Program og presentasjoner fra konferansen ligger HER 


Inspirasjonsmøte angående Fremmedspråksenterets nye fagdidaktiske tidsskrift

Onsdag 22. juni kl 10-15 på SAS-hotellet på Gardermoen flyplass

Referat fra møtet ligger HER


Nettverksmøte for Antikkens språk og kultur i Bergen 7. juni 2011

Program og referat fra møtet


 


Seminar: Antikkens kultur, gresk og latin arrangert i Oslo 21. og 22. oktober 2010

Seminaret ble holdt ved Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket)
Torsdag 21. oktober kl. 12:00 - 16:00. 
Fredag 22. oktober 08:30 - 14:00. 

Seminaret var åpent for lærere i UH-sektoren og lærere i videregående skole som har latin i fagkretsen. 

Se program og referat under menyknappen Aktiviteter i nettverket! 


Faglig lesing - Fremmedspråksenteret søker bidragsytere!

Vi søker fortsatt etter artikler om lesing av fagtekster på engelsk og fremmedspråk!!

Med bakgrunn i oppdragsbrev for de nasjonale sentrene og felles mål om utvikling av ressurser for yrkesfaglige utdanningsprogrammer, ønsker vi å utvide vår veiledning i lesing i engelsk.

Fremmedspråksenteret søker bidragsytere som kan levere innhold til veiledningen i form av:

1) Artikler med et teoretisk og/eller metodisk perspektiv på lesing av fagtekster

2) Undervisningsopplegg som viser bruk av fagtekster i engelsk på yrkesfaglige utdanningsprogrammer,

Tidsaspekt: 2012.
Godtgjøring: Arbeidet honoreres!

Henvendelse for spørsmål og mer informasjon: karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no 


AKTUELLE SAKER

Ny lærerutdanning - Rundskriv F-05-10
Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars 2010 forskriftene for de nye grunnskolelærerutdanningene som fra høsten avløser allmennlærerutdanningen. Departementet sender nå ut rundskriv F-05-10 som redegjør nærmere for innholdet i utdanningen og som har merknader til de enkelte bestemmelsene.
LES MER

Universiteter og høyskoler i positiv utvikling
Ny rapport
LES MER

Sterk etterspørsel etter universitets- og høyskoleutdannete fram til 2025
Statistikk fra SSB
LES MER

 

 

By_StacyAndersen_flickrCC_01843041_389859040


Nasjonal fagråd 
for engelsk
Nasjonalt fagråd 
for tysk
Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur
Kontaktpersoner

Communicare

Nordic Journal of Modern Language Methodology

Norsk
tysklærerforeningen

Den norske
Spansklærerforeningen

Fransklærerforeningen


LÆRERUTDANNINGEN:
Strotingsmelding om lærerutdannningen
Stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen
LES

STORTINGSMELDING OM SPRÅK:
Språk bygger broer

 
       

KOORDINERING
Leder- og koordineringsansvar: Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret
Arbeidsgruppe:
Emerentze Bergsland (fransk), HiØ
Berit Grønn (spansk og latin), Fremmedspråksenteret
Kåre Solfjeld (tysk), HiØ
Karin Dahlberg Pettersen (engelsk), Fremmedspråksenteret

 

 

FØLG MED PÅ AKTIVITET I ANDRE NETTVERK
LES MER 

 
       

Nettredaktør: Karin Dahlberg Pettersen

 

Kontakt EMAIL

 

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 04.11.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret