Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Kalender

Fra 19 Februar 2018 Til 25 Februar 2018
19.Februar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen20.Februar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen21.Februar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen22.Februar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen23.Februar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen24.Februar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagen25.Februar.2018  
Ingen aktiviteter for denne dagenViktige datoer:
Møt oss:

Kontaktinfo:


Telefonopningstid er 9-11 og 13-15.

Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa/Nasjonalt senter for
fremmedspråk i opplæringen
Høgskulen i Østfold, NO-1757 Halden

Tel: 69 60 83 00

EPOST  

Høgskolen i Østfold

Andre nasjonale sentra

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Testbruker Super 17.11.2011 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret