Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer


Regjeringen har i Meld.St.21 (2016-2017) beskrevet en desentralisert modell for etterutdanning.

Denne modellen åpner for at de nasjonale sentrene i mye større grad enn nå, kan tilby etterutdanningskurs til markedspris.

Etter hva vi har erfart, er midler allerede bevilget, og det er Fylkesmannen i hvert fylke som skal fungere som fasilitator. Dette betyr at vi gjerne tar imot forespørsler om etterutdanningskurs.

Forespørsel sendes til info@fremmedspraksenteret.no

Her vil det i løpet av kort tid komme en presentasjon av de ulike kursene Fremmedspråksenteret kan tilby.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 28.08.2017 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret