Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

ARTIKLER OG FORSKNING OM IKT I OPPLÆRINGEN 

  Pedagogisk bruk av IKT

Vi trenger å vite mer om bruk av IKT og den læringen som skjer. På denne siden vil vi prøve å følge med på hva som skjer innen feltet og lenke til forskning og artikler om pedagogisk bruk av IKT. Selv om vi som spåklærere i utgangspunktet er mest interessert i forskning som angår engelsk- og fremmedspråkopplæring, vil vi ikke begrense artiklene til kun dette.

Tips oss gjerne om aktuelt stoff!

   foto_karindp

 

       

LISTE OVER ARTIKLER OG NETTSTEDER OM PEDAGOGISK BRUK AV IKT: 

Hæge Hestnes, PLU/NTNU: Å "se" litteratur: Elevers Power Point- presentasjoner av litterære tekster

LES MER

Lettere å lære med ny teknologi? Intermedia - Oslo  

LES MER

ITU - Forskning- og utviklingsrapporter

LES MER

IT för pedagoger - Forskning- Svenska skoleverket

LES MER

Language Learning & Technology - a refereed journal

LES MER

OECD - Centre for Educational Research and Innovation (CERI) 

LES MER

 

 
       

Vi oppfordrer alle til å sende inn forslag til bilderessurser, bildeprogrammer eller opplegg som vi kan publisere i veiledningen!

   

 


 

 

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 24.03.2010 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret