Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

Digital Competence in English in Vg1 - Vg3


|| Grades 1 - 4 || Grades 5 - 7 || Grades 8 - 10 || Vg 1 - 3


Look at the examples of lessons plans for the upper sesondary school and get inspired!

These learning resources aim at providing ideas and giving examples of teaching lessons that may help  develop digital competence while at the same time increase the pupils' competence of language learning, communication and cultural understanding.

The ability to make use of information and communication technology is regarded a basic skill and has been incorporated into the subject syllabuses for all subjects. Digital skills can be developed while working with several of the competence aims in the English curriculum.

Competence aims for digital skills at the end of Vg1/Vg2YF (K06):

  • use a wide selection of digital and other aids independently, including monolingual dictionaries
  • select and use content from different sources independently, critically and responsibly
  • produce texts with complex content using digital media

We are very much interested in publishing examples of good practice. Please share your teaching plans with us! Contact editor for more information!
Form to fill in 

 

klatrevegg_mmb_ls_no
Digital Tools/Skills in
Vg 1 - 3:
Digital pictures
Presentation Programmes
Blogs and Wikis
Critical reading

 

       

Examples of lesson plans in English for  Vg1 - VG3:

chicago_foto_karin dp Global Warming
Undervisningsopplegget beskriver forberedelsene (språklig, sjangermessig og tematisk) til et større skriveoppdrag, nærmere bestemt et essay med global oppvarming-problematikken som tema. Kritisk bruk av kilder og gjengivelse av disse i tråd med akademisk skriving er sentralt. Presentasjonsverktøy og presentasjonsteknikker er også en del av opplegget. (Vg2-Vg3)
LES MER 
washington_photo_Karin DP English Around the World
Undervisningsopplegget fokuserer på engelsk som globalt språk. Oppgaven går ut på at elevene gruppevis og med med utgangspunkt i bestemte land skal finne svar på spørsmål som går på bruken av engelsk i yrkesliv, medier, diplomati og utdanning. Funnene skal presenteres i en muntlig med støtte i en Power Point. Power Point-utforming og kildehenvisninger problematiseres spesielt i opplegget. (Vg2)
LES MER
Raising Cultural Awareness
Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i kompetansemålet i programfaget internasjonal engelsk: reflektere over hvordan kulturforskjeller og ulike verdisystem kan påvirke kommunikasjon. Innledende aktivitet aktiverer elevenes forkunnskaper i så måte. Deretter presenteres elevene for relevante kilder for "casen" de skal løse til emnet. Elevene står ganske fritt i utformingen av resultatet av arbeidet. Lærer og elever utnytter underveis ulike sjangere og medier i sin tilnærming til emnet (Vg2)
LES MER
vermeer_girl_with_a_pearl_earring_public_domain To See Literarure 
Undervisningsopplegget viser en måte å jobbe med visualisering av bildespråket i litterære tekster på - som et alternativ til den tradisjonelle skriftlige responsen/analysen. Elevene benytter seg av frigitte ressurser på nettet i sitt bildesøk og tar i bruk presentasjonsprogram til framstillingen av "bildeanalysen" sin (9. - Vg1).
LES MER


 
       

English Subject Curriculum (Norwegian text)
English Subject Curriculum in English
Information in English about the Knowledge Promotion

 

Web Editor
Contact
email EMAIL

 

 


 

Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Karin Dahlberg Pettersen 16.10.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret