Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk


Fremmedspråksenteret har som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer utarbeidet en tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Planen består av 18 tiltak  som skal bidra til øke antall elever som velger fremmedspråk som programfag.

Planen kan lastes ned her: bokmål nynorsk. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Gerard Doetjes, e-post gerard.doetjes@fremmedspraksenteret.no eller tlf. 69 21 58 36.

 1. Kartlegging av fagtilbud og elev-/studenttall LES MER
 2. Kartlegging av informasjons- og rådgivningsprosessen LES MER
 3. Kartlegging av behovet for etter- og videreutdanning LES MER 
 4.  Informasjon om valg av fremmedspråk  LES MER 
 5.  Samarbeid mellom ungdomsskoler og videregående skoler  LES MER 
 6. Utprøving av kinesisk og arabisk   LES MER 
 7.  Samarbeid mellom videregående skoler  LES MER 
 8.  Informasjon om valg av programfag   LES MER 
 9.  Dokumentere nytteverdien av fremmedspråk LES MER 
10.  Språkspesifikke rekrutteringsaksjoner   LES MER 
11.  Ekspertgrupper for tysk, fransk, spansk og russisk  LES MER 
12.  Økt bruk av IKT i fremmedspråkundervisningen  LES MER 
13.  Engelsk som undervisningsspråk i andre fag (CLIL)  LES MER 
14.  Ut i verden!   LES MER 
15.  Utvidet bruk av ordningen med tyske og franske reiselektorer   LES MER 
16.  Utvekslingselever og -studenter i klasserommet   LES MER 
17.  Programfagdag fremmedspråk   LES MER 
18.  Programfagpris fremmedspråk   LES MER 

 English version: Action plan for foreign language programme subjects DOWNLOAD

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 14.08.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret